Aanspreekpunt Integriteit (API)

Bij het Aanspreekpunt Integriteit  (API) kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. Een API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

Een club-API heeft als taak:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie. 
  • Co√∂rdinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen. 
  • Preventie en ondersteuning: De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten

Bron: https://www.badmintonvlaanderen.be/page/34859/Integriteit

Binnen Dropshot vzw  wordt deze niet onbelangrijke taak opgenomen door Laura Van der Hoeven. We laten Laura zelf even aan het woord:

Mijn naam is Laura Van der Hoeven. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van Dropshot vzw.

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage,… ? Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er iets gebeurt dat niet aanvaardbaar is ? Je kan me een mailtje sturen op api@dropshot-vzw.be. Op dinsdag ben ik aanwezig op de club en kan je mij ook persoonlijk aanspreken.

© 2024 - Dropshot vzw