Bestuur

Lieven Nuyttens

Voorzitter/secretaris

info@dropshot-vzw.be

0471 54 09 67 of 016 44 92 33

Johan Verbeeck

Penningmeester

Zwannet Oostinga

Jeugd

Hans Gilis

Wilsele

Pieter van der Deen

Competitie

Aanspreekpunt voor alles rond de competitiewerking alsook de webmaster van deze website.

Als bestuur proberen we één keer per maand een vergadering te houden waarin de algemene werking van de club wordt besproken. Het eerste deel van deze vergadering is open voor leden. Gelieve wel op voorhand de te bespreken agendapunten door te geven aan het bestuur.

Volgende vergadering: 19 november 2021.

Voorlopige agenda:

  • Agendapunten aangebracht door leden
  • Sponsordossier goedkeuren
  • Bespreking jeugdwerking + kamp (toelichting Frans)