AanspreekPunt Integriteit (API)

AanspreekPunt Integriteit (API)

Tengevolge het Vlaamse Actieplan Integriteit vraagt de Vlaamse overheid dat alle (sport)ortganisaties die met kinderen en jongeren werken, een AanspreekPunt Integriteit (API) aanduiden. Voor Dropshot zal Laura Van der Hoeven deze taak op zich nemen. Zij heeft via een aantal bijscholingen de nodige vorming gekregen om de rol van API te vervullen. We zijn uiteraard verheugd met haar spontane en vrijwillige inzet om de integriteit binnen onze club te helpen vrijwaren en wensen haar alle succes toe, al hopen we dat niemand ooit op haar diensten beroep zal moeten doen. Laura is bereikbaar via api@dropshot-vzw.be.

Binnenkort verschijnt er meer duiding op onze website over de functie van een API, haar rol en wat al dan niet van haar verwacht kan worden.

© 2023 - Dropshot vzw