Bijkomende speelmogelijkheid

Bijkomende speelmogelijkheid

Het groeiende ledenaantal bij de volwassenen enerzijds en de vele thuisontmoetingen bij de competitie anderzijds leggen een zware druk op de beschikbare velden in Rotselaar. Hierdoor dreigen er meer en meer recreanten naar de bank verwezen te worden in afwachting van een beschikbaar terrein. Om hierop te anticiperen reserveren we vanaf heden drie bijkomende terreinen in Wilsele op zaterdag van 16:00u tot 19:00u. Deze terreinen staan wekelijks ter beschikking van de volwassen recreanten en van de competitiespelers onder voorbehoud van enige competitieve thuisontmoeting of initiatieles in Wilsele. Momenteel staan er een tiental geprogrammeerd. We verwijzen graag naar de Dropshotkalender waar de programmatie volledig in terug te vinden is.

© 2024 - Dropshot vzw